Kommikeskus OÜ (Müüja) Interneti tellimiskeskuse
https://kommikeskus.ee/e-pood/ (e-poe)
Tingimused e-poe külastajale ja ostjale (kasutaja)

TELLIMINE
Valige e-poest toode, mida soovite osta – valiku tegemisel lisandub toode automaatselt ostukorvi. Minimaalne toote kogus, mida saab tellida, on iga toote juures kirjas. Üldjuhul on minimaalne toodete ühe tellimuse summa 24 eurot. Üksikuid kallimaid tooteid saab tellida ka ühe kaupa ja/või alla miinimum tellimuse summa. Vähemalt 100 euro eest toodete ostu korral on e-poes nimetatud transpordiga kohaletoimetamine kasutajale tasuta. Valides „Vaata ostukorvi“ on Teil võimalik korrigeerida toodete kogust ostukorvis ning tooteid ostukorvist eemaldada, samuti valida sobiv transport.
Kui olete kõik soovitud tooted ostukorvi sisestanud, vajutage „Maksma“. Ostu vormistamise lehel tuleb täita kõik * tähistatud lahtrid. Kui arve aadress on sama, mis tarneaadress, siis jälgige, et lahtris „kaup saadetakse arve aadressile?“ oleks linnuke. Kui mitte, siis eemaldage linnuke lahtrist ja täitke ka tarneaadressi vorm.

HINNAD JA TASUMINE
Kõik hinnad e-poes on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
Toodete ja transpordi eest on võimalik tasuda arve alusel ülekandega või kohe e-poes leiduva pangalingi kaudu. Arve saadetakse Teie e-mailile pärast tellitud toote laoseisu ja olemasolu kontrollimist. Kasutaja on kohustatud enne arve tasumist kontrollima, et andmed arvel vastavad tehtud tellimusele. Hiljemalt pärast maksevaliku tegemist tutvuge Tingimustega ja nõustumise korral vajutage „Vormista tellimus“.
Tellimus loetakse esitatuks „Vormista tellimus“ valiku tegemisega ja jõustunuks arvel näidatud summa täieliku laekumisega arvelduskontole.

TARNEAEG JA TRANSPORT
Tooted toimetatakse Teie tellimuses näidatud aadressile hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast arvel näidatud summa täielikku laekumist. Toodete üleandmise täpne aeg lepitakse kokku eelnevalt telefoni või emaili teel. Tooted toimetatakse kohale tööpäevadel ajavahemikul kl 10-17.

PRIVAATSUS
E-poest ostmine on turvaline ja konfidentsiaalne, sest e-poe kasutamise käigus kasutaja poolt sisestatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ega avaldata muudele kolmandatele isikutele, kui neile, keda kasutatakse tellimuse täitmiseks ja tellimusega seotud küsimuste lahendamiseks.
Valiku tegemisega „Vormista tellimus“ annab kasutaja ühtlasi Müüjale nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks eelpool nimetatud isikutele.

MÜÜJA ỖIGUSED
Müüjal on õigus keelduda kasutajale Tingimustes sätestatud teenuste osutamisest, kui kasutaja rikub Tingimusi.
Toodete pildid on illustratiivse tähendusega ning toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad.
Müüja ei ole kohustatud pärast arve tasumist arvestama kasutaja hilisemate pretensioonidega arve korrektsuse osas.
Müüja jätab endale õiguse kasutajale ette teatamata:
– muuta e-poe kujundust, sisu, e-poes müügil olevate toodete hindu ja Tingimusi;
– piirata e-poe kasutamise võimalusi tehniliste rikete ennetamise või ilmnenud rikete parandamise eesmärgil, tehes kõik endast oleneva, et sellised piirangud oleksid minimaalse ulatuse ja kestusega;
– piirata kasutajate/arvutite ligipääsu e-poele, kui kasutaja/arvuti rikub Tingimusi või muul viisil e-poe kasutamisega õigusaktides sätestatut.
Müüja vastutus toote tarne eest lõpeb toote üleandmise hetkest otse ostjale või transpordi ettevõttele.
Müüja ei vastuta mistahes juhul:
– toote kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest;
– tellimuse mittetäitmise või ebakorrektse täitmise eest ja sellega põhjustatud kahju eest juhul, kui see on tingitud asjaolust, et kasutaja rikub Tingimusi või võtab tagasi Müüjale antud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks;
– e-poe kasutamise võimatusest tingitud kahju eest, s.h tellitud toodete hilisema kättetoimetamise eest, kui see oli tingitud e-poe tehnilistest probleemidest.

TOOTE TAGASTAMINE
Füüsilisest isikust kasutajal on õigus 14 päeva jooksul toote kättesaamisest tagastada toode ning toote eest tasutud ostuhind (mitte toote saamiseks/tagastamiseks tehtud kulutused transpordile) tagasi saada, kui toode ei vasta kasutaja ootustele või toode ei sobi või Müüja on tellimuse täitnud ebakorrektselt, st üle antud toode ei vasta tellitud tootele koguse, kvaliteedi või sortimendi poolest (ebakorrektse täitmise korral on õigus tagasi saada ka transpordikulu).
Juriidilisest isikust kasutajal on õigus toote kättesaamisest 7 päeva jooksul tagastada toode ning toote eest tasutud ostuhind (mitte toote saamiseks/tagastamiseks tehtud transpordikulu) tagasi saada, kui Müüja on tellimuse täitnud ebakorrektselt, st üle antud toode ei vasta tellitud tootele koguse, kvaliteedi või sortimendi poolest.
Tagastatav toode peab olema originaalpakendis, siltidega, kasutamata.
Müüjal on õigus keelduda toote tagasivõtmisest ja raha tagastamisest, kui tagastatav toode ei vasta Tingimustele, mh on kahjustatud või ei ole ilmselgelt tegemist kasutajale müüdud tootega.
Tingimuste kohaselt tagastatud toote ja kasutaja vastava kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud avalduse saamisest 30 päeva jooksul tagastab Müüja toote tagastanud kasutajale tagastatud toote eest raha.

MUUD TINGIMUSED
Tellimusele kohalduvad selle esitamise päeval kehtinud e-poe tingimused.
Lisaks Tingimustele reguleerivad e-poe kasutamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. Vaidluste ning Tingimustes reguleerimata küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Müüja ja kasutaja vahel seoses e-poe kasutamisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kasutajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või esimeses astmes Tartu Maakohtusse.
E-poe kasutaja vastutab Tingimuste, õigusaktide või hea tava vastasest e-poe kasutamisest Müüjale, teistele e-poe kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.
E-poe sisu ja tehnilise lahenduse ja tarkvara autoriõigused kuuluvad Müüjale või selle loonud isikule ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega.

NB! Alaealised, alla 18-aastased isikud alkoholi sisaldavat kaupa tellida ei saa.

LISAINFO:
Kommikeskus OÜ
reg.kood 11532705
Seedri, Kurepalu, Haaslava vald, 62113 Tartumaa
e-mail: info@kommikeskus.ee, tel: 51 12 063, 50 22 650 (E-R 09.00-18.00)